PREKLADY - maďarský jazyk

 
 

RNDr. Elemér ANTAL
Prekladateľ v odbore slovenský jazyk – maďarský jazyk  

Veľké Dvorníky, Vinohradnícka 8 
929 01 Dunajská Streda

Slovakia

Tel.: +421 905 700 979        +421 948 070 454
Fax: +421 31 552 21 39
E-mail:
antal@antal.ws, drantal@gmail.com
Web: preklad-hu.meu.zoznam.sk